Gratis! klikk på bildet:

- Jeg har stor tro på en helhetlig tilnærming til helse. Mange ting som gir seg utslag i en fysisk smerte kan ha flere bakenforliggende årsaker. Mitt mål er at du som pasient får kunnskap og forståelse for hva som ligger bak de tiltak vi setter i gang. Ofte er det aktuelt å jobbe med flere områder parallelt, for eksempel med både styrketrening og stressmestring.


Hvor tett veiledning og hyppig behandling som er nødvendig for akkurat deg, finner vi ut av sammen. 

-Fysioterapeut Ingrid Steen

Meld deg på nyhetsbrevet for påfyll av kunnskap

og tilgang på ekstra tilbud!

unsplash